Καταγγελία παράνομης εργασίας σε προστατευμένη περιοχή (Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου)

Κυριακή 30 Φεβρουαρίου, ώρα 10:30 απέναντι από την κλειστή καντίνα στον δρόμο Καλαμάκι – Λαγανάς και δίπλα στην καγκελένια είσοδο που οδηγεί στην μοναδική κατοικία μέσα στο προστατευόμενο αμμοθινικό οικοσύστημα, βρισκόταν μια μπουλντόζα εντός των αμμοθινών. Δίπλα της και παράλληλα με τον δρόμο για 50 μέτρα  υπήρχαν σωροί φερτών υλικών επιχωματόνοντας τις αμμοθίνες και ισοπεδώνοντας  την περίφραξη. Παρακαλούμε τις αρμόδιες υπηρεσίες να καταστείλουν οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα και να ελεγχθεί η νομιμότητα του έργου αυτού. Η καταστροφή των αμμοθινών είναι παράνομη γιατί είναι ένα οικοσύστημα που προστατεύεται τόσο από το ειδικό καθεστώς που το διέπει ως Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου, αλλά και επειδή είναι περιοχή Natura σύμφωνα με Ευρωπαϊκή και Εθνική νομοθεσία. Παρακαλούμε τους αρμόδιους Φορείς να σπεύσουν και να σταματήσουν την καταστροφή.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

if ( function_exists('yoast_breadcrumb') ) { yoast_breadcrumb( '' ); }