Κίνηση Άμμου – A movement to save Zakynthos beaches and sand dunes

SOS – Save Our Sand

(english version, ελληνικά από κάτω +video)

  • Sand is a valuable natural resource analogous to water.
  • Although Sand dunes of Laganas Bay are a priority for protection habitat, they are deliberately destroyed and our precious sand is disappearing from the beaches.
  • The National Marine Park of Zakynthos was established to protect these habitats, yet the responsible authorities are turning a blind eye to the bulldozing of the dunes.
  • Vote Now to send out an SOS, to demand that our beaches and  sand dunes, that replenish them, must be protected, for us, for our children.

Imagine Laganas bay without sand — the sand where our summer visitors sunbathe, build sand sculptures of sea turtles, and write their names to be wiped clean by the waves.

The sand that thousands of fauna and flora species call their home; including the endangered Sea Turtles , the Javelin Sand Boa and the sea daffodil Pancratium maritimum.

It seems impossible, yet if you walk the beach from Kalamaki to Laganas, the sad fact is evident: Our sand is disappearing.

Imagine an empty, rocky stretch from Kalamaki to Agio Sosti. Who will spend their summers in Zakynthos when the sand is gone? Who will fill the sunbeds, the hotels, and the restaurants?

Let’s save our sand while we still can. Vote here and now to stop the destruction.

Zakynthos stands out as a tourist destination because of the endangered loggerhead sea turtle that nest on the sandy beaches. In fact, the National Marine Park of Zakynthos was created with the aim to protect the nesting beaches of Lagana Bay.

Yet our sand is disappearing; and those who are charged with protecting our beaches are failing in their duty.

How is this happening? The main issue is that people are bulldozing the sand dunes and building on them. Others collect sand and rocks from the dunes and beaches to use in construction or decoration of their homes and businesses.

But the dune ecosystem is more important than it seems. Sand dunes serve as a repository, to replenish beaches after the erosion of winter coastal storms. Without a strong and stable dune system, the beaches cannot recover from the storms.

We demand immediate action by the responsible authorities to protect the last remaining dunes in Zakynthos. Vote Now. Our Island’s future depends on it!

SOS  Σώστε την άμμο

  • Η άμμος αποτελεί ένα πολύτιμο φυσικό πόρο ανάλογο του νερού.
  • Παρότι οι αμμόλοφοι του κόλπου του Λαγανά αποτελούν οικότοπο προτεραιότητας, καταστρέφονται σκόπιμα και η πολύτιμη άμμος εξαφανίζεται από τις παραλίες.
  • Το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου ιδρύθηκε για την προστασία αυτών των οικοσυστημάτων, αλλά οι αρμόδιες αρχές κλείνουν τα μάτια τους στην ισοπέδωση των αμμόλοφων.
  • Ψηφίστε Τώρα για να στείλετε ένα SOS, να ζητήσετε ότι οι παραλίες μας και οι αμμόλοφοι που τις τροφοδοτούν με άμμο, πρέπει να προστατευτούν, για εμάς και για τα παιδιά μας.

Φανταστείτε το κόλπο του Λαγανά, χωρίς άμμο – την άμμο, όπου το καλοκαίρι οι επισκέπτες μας κάνουν ηλιοθεραπεία, κατασκευή γλυπτών από θαλάσσιες χελώνες και γράφουν το όνομά τους, περιμένοντας τα κύματα να το πάρουν μακριά.

Την άμμο που χιλιάδες είδη χλωρίδας και πανίδας αποκαλούν “Σπίτι”,συμπεριλαμβανομένου των θαλάσσιων χελωνών, του Ελληνικού βόα της άμμου και το κρινάκι της παραλίας (Pancratium maritimum).

Φαίνεται αδύνατο, όμως αν περπατήσετε την παραλία από το Καλαμάκι στο Λαγανά, το θλιβερό γεγονός είναι προφανές: η πολύτιμη άμμος μας εξαφανίζεται.

Φανταστείτε μια άδεια, βραχώδη έκταση από το Καλαμάκι έως τον Άγιο Σώστη. Ποιοι θα περνούν τα καλοκαίρια τους στη Ζάκυνθο, όταν η άμμος έχει φύγει; Ποιοι θα γεμίσουν τις ξαπλώστρες, τα ξενοδοχεία και τα εστιατόρια; Ας σώσουμε την άμμο μας όσο μπορούμε ακόμα.

Μπορείτε να ψηφίσετε εδώ και τώρα για να σταματήσετε αυτή την καταστροφή.

Η Ζάκυνθος ξεχωρίζει ως τουριστικός προορισμός λόγω της απειλούμενης θαλάσσιας χελώνας Caretta Caretta που φωλιάζει στις αμμώδεις παραλίες της. Το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου δημιουργήθηκε με σκοπό την προστασία των παραλιών ωοτοκίας στον κόλπο του Λαγανά.

Ωστόσο, η άμμος μας εξαφανίζεται και εκείνοι που είναι υπεύθυνοι για την προστασία των παραλιών μας αποτυγχάνουν στο καθήκον τους.
Πώς συμβαίνει αυτό; Το κύριο πρόβλημα είναι ότι άνθρωποι κατεδαφίζουν τους αμμόλοφους με μπουλντόζες και χτίζουν πάνω τους. Άλλοι συλλέγουν άμμο και πέτρες από τους αμμόλοφους και τις παραλίες για χρήση στην κατασκευή ή τη διακόσμηση σπιτιών και επιχειρήσεων τους.

Αλλά το οικοσύστημα των αμμόλοφων είναι πιο σημαντικό από ότι φαίνεται. Οι αμμόλοφοι χρησιμεύουν ως αποθήκη, για την τροφοδότηση των παραλιών με άμμο μετά τη διάβρωση των χειμερινών καταιγίδων. Χωρίς ισχυρό και σταθερό σύστημα αμμόλοφων, οι παραλίες δεν μπορούν να ανακάμψουν από τις καταιγίδες.

Απαιτούμε άμεση δράση από τις αρμόδιες αρχές για την προστασία των τελευταίων αμμόλοφων στη Ζάκυνθο. Ψηφίστε εδώ. Το μέλλον του νησιού μας εξαρτάται από την ψήφο σας.

Leave a Reply